• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Frézovanie

Už zo samotného názvu vyplýva že ide o technológiu zväčšovania vnútorného priemeru komína frézovaním. Frézovanie komínov sa vykonáva špeciálnym technologickým zariadením - frézou, ktorá postupne odoberá murivo z komína v smere nahor. Na komínovú čiapku sa namontuje špeciálna konzola, ktorá spustí frézu na dno komína. Frézovacia hlavica sa postupne zdvíha a odfrézované časti tak padajú na dno komína. Odtiaľ sa vyberú cez komínové dvierka, alebo technologický otvor.

Ide o veľmi šetrný postup zväčšenia prieduchu hlavne u starších komínov. Frézovanie komínov takýmto spôsobom, bolo patentované v susednej Českej republike a v 90 rokoch a dodnes sa úspešne používa, pretože neohrozuje statiku ani dožitého komína.

Kominárske služby na objednávku

  • kontrola a čistenie komínov
  • revízie komínov
  • frézovanie komínov
  • vložkovanie komínov
  • stavba a montáž komínov

Prevádzková doba:

Pondelok 07.00 - 17.00 hod.
Utorok 07.00 - 17.00 hod.
Streda 07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok 07.00 - 17.00 hod.
Piatok 07.00 - 17.00 hod.